Üldinfo

Ajalugu

flat1000x1000075f

Taekwondo on Korea võitluskunst, mille lõi 11. aprillil 1955. aastal Lõuna-Korea armee kindral Choi Hong Hi. Oma eksisteerimisaja jooksul on Taekwondo saavutanud suure populaarsuse ja tänase seisuga ulatub selle võitluskunstiga tegelevate inimeste arv miljonitesse.     

Korea keeles tähendab:

Tae – löök jalaga
Kwon – rusikas või löök käega
Do – teekond

Seega on Taekwondos kaks koostisosa: Taekwon – on jalgade ja käte kasutamine enesekaitse eesmärgil. Do – on eluteekond, mis sisaldab intensiivset vaimset treeningut kõrgeima teadvuse arendamiseks. Taekwondo kultuuri ja filosoofia mõistmine on Idamaade filosoofiatarkuse quinta essentia.

Taekwondo loodi sõduritele ning see asjaolu mõjutas suurel määral seda võitluskunsti. Treeningprotsessi iseloomustab range distsipliin, käitumisreeglid saalis on rangelt reglementeeritud. Erilist tähelepanu pööratakse riietusele, rituaalidele, suhtumisele õpetajasse ja kaasvõitlejatesse.

Kuna esimesed Taekwondo õpilased olid sõjaväelased, siis pidi Taekwondo vastama järgmistele nõudmistele:

* Treeningute protsess pidi olema maksimaalselt ratsionaalne, et lühikese aja jooksulkasvatada maksimaalset hulka õpilasi (ajateenijatel ei ole aega pikkadeks treeningaastateks);

* Õige metoodika pidi muutma Taekwondo kergesti õpitavaks iga sõduri jaoks, seda isegi sobivate eeldustel puudumisel;

* Õpetus pidi sobima nii sõduritele, kellel puuduvad võitluskunstialased teadmised, kui ka kogenud meistritele, kellel on teistes võitlustes kõrged teadmised ja oskused;

* Õpetusel pidid olema minimaalsed nõuded treeninguruumile ja – inventarile;

* Õpetus pidi olema efektiivne lahinguväljal toimuvas käsivõitluses.

Taekwondo on ainuke võitluskunst, mille õpetamise metoodikat kirjeldab selle asutaja. Taekwondo entsüklopeedia, mis koosneb 15-st köitest, sisaldab kõiki Тaekwondo koostisosi: filosoofia, vööde omandamise kord, tehnika, terminoloogia jne. Loomulikult ei suuda entsüklopeedia olemasolu asendada instruktorit, kuid see võimaldab vältida klassikalise tehnika moonutamist, annab igaühele võimaluse korrigeerida ja täiustada oma oskuseid, vältides vigu ja lihtsustusi. Entsüklopeedia abil muutub Taekwondo kunst kättesaadavaks igaühele, kaob võimalus spekuleerida süsteemi kinnisusega, peita oma teadmatust salastatuse ettekäände varju.

Taekwondo hästi väljatöötatud õpetamise metoodikat võib tänapäeval sobitada erinevatele vanustele, nii meestele kui ka naistele. Biomehaanika seisukohalt on see tehnika väga ratsionaalne, võimaldades genereerida maksimaalset jõudu.

Taekwondos võib igaüks saada seda, mis tal vaja on: parandada tervist, õppida enesekaitset, tutvuda Тaekwondo filosoofiaga, kasvatada tugevat keha ja vaimu. Kuid selleks, et saada Meistriks, on vaja suurt pühendumist, kurnavaid treeninguid ja paindumatut eesmärgikindlust.

Taekwondo filosoofia

Kuna Taekwondo on Korea võitluskunst, siis on selle filosoofia paljuski seotud Korea mentaliteediga. Korea on maa, mis oma ajaloo vältel ei ole kordagi enda naaberalade hõivamise eesmärgil naabritega sõdinud. Seega võib ka Тaekwondod kasutada üksnes enesekaitse või oma lähedaste inimeste kaitse eesmärgil.

Taekwondo filosoofia on rajatud sellistele eetika- ja vaimuprintsiipidele nagu aupaklikkus, kannatlikkus, kõikumatu vaim, enesekontroll ja ausus.

Taekwondo peamine eesmärk on inimlikkuse, õigluse, tarkuse, vaimulikkuse ja usalduse jõuga soodustada parema ühiskonna loomist, kus valitseb rahu ja harmoonia.

Mitte ükski inimene või inimeste grupp ei tohiks Тaekwondod kasutada egoistlike, agressiivsete või julmade eesmärkide saavutamiseks. Taekwondod ei tohi kasutada ka kommerts- või poliitilistel eesmärkidel.