Eeskiri käitumiseks

Taekwondo asutaja kindral Choi Hong Hi kehtestas jägmised filosoofilised printsiibid, mis said Taekwondo filosoofia aluseks ja mille järgi peavad kõik selle võitluskunsti hoolsad õpilased elama:
* Olge valmis minema, kuigi teekond on raske ja tehke seda, mida on vaja teha, ehkki see ei ole kerge;
* Olge tähelepanelikud nõrgemate suhtes ja ranged tugevamatega;
* Olge rahul selle raha ja positsiooniga, mida omate. Kunagi ärge rahulduge enda meisterlikkusega;
* Alati lõpetage alustatud asi, olgu see suur või väike;
* Olge valmis õppima igalt inimeselt, sõltumata usust, rassist ja ideoloogiast;
* Ärge kunagi andke järele survele või ähvardustele, tehes midagi õilsal eesmärgil;
* Õppige maailmavaateid ja omandage vilumus läbi tegude, mitte läbi sõnade;
* Jääge endale kindlaks isegi juhul, kui elus asjaolud muutuvad;
* Olge alati selliseks õpetajaks, kes õpetab kehaga – noorelt, sõnadega – vanalt ja vaimse pärandiga – peale surma.

mindbody

Iidsetel aegadel oli sageli võitluskunstide ja budismi õpe omavahel seotud ning toimusid samades ruumides. Sellest tulenevalt on treening saalil eriline tähendus. Arusaamine, et saal on koht kus õpilane arendab vaimest ja füüsilist täiuslikkust, võimaldab meil mõista etiketti sügavat tähendust ning aitab meeles pidada ja jälgida kõiki selle eeskirju:

* Saali siseneda aeglaselt, väärikalt, vestluseta ja müra tekitamata. Sisenedes tuleks peatuda, vaadates otse enda ette, püüdes näha kogu saali ja tunnetada tema atmosfääri. Peale seda tuleb sooritada traditsiooniline kummardus. Saalist väljudes tuleb sooritada kummardus samal viisil;

* Kummardus tuleb sooritada samuti: treeneri poole pöördumisel ja juhul kui treener pöördub Teie poole; mis tahes juhiste ja nõuannete saamisel välja arvatud märkuste puhul, mis on tehtud ülesande teostamise käigus; treenerile lähenedes ja eemaldudes temast;

* Enne treeneri poole pöördumist on vaja kontrollida oma väljanägemist ning selgelt sõnastada küsimus või palve. Rivis viibides tuleb oodata harjutuse lõpetamist, seejärel tõsta käsi ülesse ja saada luba, pöörduda treeneri poole kehtestatud korras;

* Kõneledes treeneriga on kombeks kasutada spetsiaalset pöördumist, vastavalt tema meisterlikkuse tasemele. Treeneri vestlust ei tohi katkestada, ei tohi olla kannatamatu ja ärritunud, kõrvale pöörata, teha tarbetuid liigutusi või tõsta häält;

* Kui kummardust sooritavad mitu inimest, siis üks neist (tavaliselt vanim või paremal pool seisev) annab määratud käsu. Sellisel juhul üheaegselt kummardusega öeldakse traditsiooniline tervitus „taekwon“. Kui saali siseneb rahvusvaheline juhendaja, kes omab kõrgemat meisterlikkuse taset (mitte madalam kui must vöö), siis kummardamise käsu annab uksele lähim kohalviibija;

* Enne treeningu algust on lubatud iseseisev soojendavate, venitavate ja tehniliste harjutuste sooritamine. Lubatud arutelud tehnika, taktika ja väljaõppe meetodite küsimustes. Seejuures peab rääkima vaikselt väljaarvatud treeneri poole pöördudes. Valmistudes treeninguks ei tohi segada teisi õpilasi oma tervituste, küsimuste ja vestlustega kui nad on hõivatud;

* Ühisrivistusel esimeses reas paremal pool seisab rühma vanem või vanim õpilane, tema järel seisava ülejäänud õpilased vastavalt nende meisterlikkuse tasemele. Õpilased kes ei oma nõutavat vormi või hilinevad seisavad taga. Hilinemisel tuleb läheneda treenerile ja saada luba rivistumiseks;

* Kõikidel rivistustel joondumine toimub eesseisja ja parem poolse seisja järgi, seejuures peavad kõik kohad rivis olema täidetud. Joondumine kontrollitakse kõikidel ümberrivistumistel, samuti iga harjutuse alustamisel. See arendab distantsi tunnet ja vähendab taruma tekkimise võimalusi;

* Treeningu alguse ja lõpu rituaalis vastava käskluse peale pööravad kõik treenijad näoga treeneri poole, aga treeningu lõpus lisaks veel rühma vanema poole ja sooritavad määratud kummarduse;

* Treeningu ajal pead olema fokuseeritud ja tähelepanelikud, peab teadma oma kohta ja oskama seda kiiresti võtta, kõik liikumised tehakse joostes. Mitte lahkuda rivist ja treening saalist ilma laota. Hoolikalt kuulata kõiki treeneri selgitusi ja seejuures vaadata otse treenerile. Küsimusi esitada nõuetekohaselt ja ainult peale kõiki selgitusi. Kõiki harjutusi sooritada vastavalt ülesandele, mitte lõpetada harjutust ilma vastava käskluseta;

* Kogu treeningu jooksul tuleb kontrollida oma kehahoiakut, näoilmet ja kehakeelt. Tuleb kontrollida oma emotsioone nii eduka kui ka ebaeduka harjutuse sooritamise korral, väärikalt taluma väsimust ja valu;

3fca019bf227d8e610ffd7c90813774b

* Pausi ajal, mis tekivad treeningu käigus, ei tohi oma kohalt lahkuda, istuda, pikutada või rääkida. On lubatud iseseisev hingamise taastamine, venitusharjutuste sooritamine või tehniliste elementide kordamine;

* Treeningu ajal on igasugune treenijate vaheline vestlemine keelatud, välja arvatud juhul kui tekib vajadus kooskõlastada ühistegevust paaris või grupi harjutustes. Seejuures rääkima peab vaikselt ja ainult vastavast teemast;

* Partneri olemasolul peab olema ettevaatlik ja korrektne, hoiduge trauma tekkimisest. Märgatud puudustele tähelepanu pöörata partneri väärikust riivamata, nõudmata kohest vea kõrvaldamist, kui see on nähtavalt teostamatu. Erimeelsuste puhul vältida vaidlust vaid pöörduda selgitusteks instruktori või tema abilise poole;

* Rivis seistes ei tohi pöörata treeneri poole seljaga kui see pole seotud harjutusega. Vormi, kaitsmete või juuste jne korrastamise vajadusel pöörata vasakule või paremale. Seda võib teha ainult pauside ajal või treeneri loal;

* Välisjalatsites ja/või peakattega saalis viibimine keelatud. Keelatud on saalis süüa, juua, suitsetada, närimiskummi närida, lärmata, segada, valjusti rääkida või naerda.